Pro stávající zákazníky

 O nás

O nás

Poskytujeme komplexní služby v oblasti BOZP a PO, a to u širokého spektra zákazníků – od nejsložitějších výrobních provozů, přes nevýrobní firmy, až po čistě administrativní provozy. Nabízíme tvorbu e-learningových školení na míru. Zpracováváme plány revizí a kontrol jednotlivých zařízení ve firmě a hlídáme termíny jejich provádění. Vedeme veškerou dokumentaci v elektronické podobě a přes webové rozhraní ji zpřístupňujeme kompetentním osobám ve firmě. Provádíme revize hasicích přístrojů a hydrantových systémů. Zajistíme provedení revizí vyhrazených tlakových a plynových zařízení.

VĚNUJTE SE SVÉMU PODNIKÁNÍ A ČÁST STAROSTÍ S PLNĚNÍM LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ NECHTE NA NÁS.

Kompletní služby BOZP a PO

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

Vstupní audity; posouzení plnění legislativních požadavků; analýzy nebezpečí; zpracování místních řádů pracovišť, dopravně provozních řádů a místních provozně bezpečnostních předpisů pro zařízení na pracovišti; kategorizace prací …

Požární ochrana

Požární ochrana

Začlenění do kategorie činností podle míry požárního nebezpečí; Požární řády pracovišť; Požární poplachové směrnice; Evakuační plány dokumentace zdolávání požáru; Školení zaměstnanců, členů preventivních požárních hlídek a preventistů PO…

E-learning

E-learning

Ihned přístupná standardizovaná školení BOZP a PO – nástupní školení, školení řidičů, školení pro administrativní pracovníky, práce s křovinořezy, druhy hasicích přístrojů a jejich použití, postup v případě vzniku požáru. Tvorba e-learningových školení podle místních podmínek zákazníka.

Revize a kontroly

Revize a kontroly

Kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů a hydrantů, revize vyhrazených plynových a tlakových zařízení

Plány revizí a kontrol

Plány revizí a kontrol

Zpracování plánů revizí a kontrol všech zařízení ve společnosti, nastavení kalendáře a zasílání upozornění odpovědným pracovníkům k zajištění dodržení legislativně a interně stanovených termínů.

On-line dokumentace

On-line dokumentace

Vedení dokumentace BOZP a PO on-line. On-line přístupné revizní zprávy a zprávy z kontrol, včetně elektronické archivace.

Kontakty

Neberte si RIZIKO na TRIKO :)